Stuiterend van energie kom ik thuis na mijn koorrepetitie (=oefenavond). Sinds deze week heeft mijn popkoor een nieuwe dirigente Susan en wat voor één! Heerlijk om zo geïnspireerd te worden.

Vanuit mijn vak ontkom ik er niet aan dat er tijdens de repetitie allerlei parallellen mij opvallen tussen een koor dirigeren en een team aansturen. Mooi om te zien hoe Susan met zoveel gemak met de groep aan de slag gaat. Het is direct te merken: de focus neemt toe, de leden willen graag luisteren naar wat ze te vertellen heeft, iedereen doet actief mee en is betrokken. En de koorleden geniet van het samen vorm geven aan de nummers die we zingen.

Dit is ook wat je van een team wil: betrokkenheid, focus, alertheid en de wil om iets moois te creëren.

 

4 Pijlers van inspiratie

 

1. Verbinden

Met een simpele oefening leren Susan en de leden elkaar in kleine groepjes beter kennen. Om daarna groepsgewijs elkaar te betrekken in wat we ontdekt hebben over elkaar. Grappig, want je denkt wel dat je elkaar goed kent, maar toch valt er nog veel te bespreken. Vaak heb je contact met dezelfde mensen.

In teams op het werk is dat meestal niet anders. Wil je meer verbinding in je team creëren, dan is het leren kennen van elkaar op meer persoonlijk vlak – en dat hoeft echt niet heel diepgravend of ingewikkeld te zijn – een belangrijke voorwaarde.

 

2. Plezier maken

Als je gaat zingen, is het handig om van tevoren je stem “op te warmen” door te gaan inzingen. Daarvoor zijn allerlei oefeningen geschikt, zoals toonladders, etc. Susan kiest ervoor om allerlei grappige en gekke klanken te laten horen. Hilariteit en daarmee ontspanning in de groep alom.

Ook tijdens de repetitie spat het plezier eraf bij Susan. Je merkt hoe leuk ze het vindt om met het koor bezig te zijn en dat heeft direct invloed op de interactie met de koorleden. En Susan swingt tijdens de nummers zelf misschien nog wel het meeste mee op de muziek. Ze stimuleert de koorleden enthousiast mee te bewegen en te genieten van de muziek.

Zo simpel en tegelijk heel effectief om enthousiasme & energie een podium te geven binnen je team door als leidinggevende het voortouw te nemen en mensen aan te moedigen zich ook vrij te uiten.

 

3. Respect voor wat er al wèl is

Susan laat het koor de nummers zingen die al op het repertoire staan en werkt vandaar uit verder. Het respect voor de basis die er al ligt als uitgangspunt is mooi èn heel belangrijk. Vaak genoeg zie je dat binnen organisaties anders, waarbij nieuwe leidinggevenden hun stempel willen drukken op een team door met een harde ruk “bij te gaan sturen” naar een andere richting.

Gedoe verzekerd zou ik bijna zeggen 😉. Natuurlijk zul je als (nieuwe) leidinggevende soms een andere richting in gaan slaan. Maar het erkennen en waarderen van dat wat het team tot nu toe heeft gedaan is van groot belang om toekomstgericht verder te kunnen. Ook het verleden is van waarde geweest voor het team.

Als dat erkent wordt, is er ruimte om verder te kunnen. Wordt dit genegeerd, dan blijft het terugkomen in opmerkingen zoals “maar vroeger…” èn in het gedrag van de teamleden. Daar zit je als leidinggevende meestal niet op te wachten 😉.

 

4. Kaders, ruimte geven & verantwoordelijkheid bij de leden laten

Susan is heel helder wat ze verwacht van het koor bij een nummer. Binnen die kaders geldt daarbij dat bij sommige noten/woorden iets “spot on” moet zijn qua timing en hier stuurt ze dan ook strak op. Maar veel vaker laat Susan het plezier voorop staan en geeft ze voorbeelden hóe je iets kan doen. Daarnaast kiest ze er af en toe voor om het bij de koorleden individueel/persoonlijk neer te leggen hoe de klank wordt als er samen gezongen wordt. Daarbij stimuleert ze om goed naar elkaar te luisteren en daar met je stem bij aan te sluiten (harder/zachter/iets hoger/lager/etc.).

Juist door dit bij ieder persoonlijk neer te leggen wat er verwacht wordt, komt de boodschap duidelijk over en wordt ernaar gehandeld. Ook dat is herkenbaar in mijn ervaring. Spreek je een hele groep aan “jullie moeten voortaan dit en dat doen” dan voelen teamleden zich vaak niet echt aangesproken èn verantwoordelijk om het ook tot stand te brengen. Pas als ieder voor zich dit te horen krijgt, lukt dit veel beter.

Bovendien is hier het uitgangspunt ook dat het begint bij luisteren naar elkaar. Ook dat is binnen sommige teams niet vanzelfsprekend, waardoor je – om maar even in de beeldspraak van een koor te blijven – de hardst zingende leden het meeste hoort. De balans binnen je team doe je daarmee echter tekort en je bereikt een stuk minder omdat niet alle kwaliteiten volledig benut worden.

 

Wat brengt je dit?

Het voorgaande lijkt altijd zo simpel en voor de hand liggend en toch gebeurt het vaak niet. Terwijl het wel iets is waar veel leidinggevenden baat bij zouden kunnen hebben. Niet vooral gericht zijn op de inhoud, al blijft de basis natuurlijk ook hier dat het koor gewoon wil zingen 😉. Maar juist van het genieten van muziek maken met elkaar  – of goede zorg verlenen / het meeste uit je leerlingen halen / veiligheid op straat bereiken / etc.  – en door te laten zien hoe je dat met je team kunt bereiken. Het zorgt zo voor meer focus, samenwerking en motivatie.

En het levert nóg iets op, nl. dat je team – net als mijn koor – vol inspiratie weer hongerig en enthousiast wordt om samen ècht iets moois neer te gaan zetten en dat dat ook haalbaar is.

Ik kan niet wachten tot de volgende repetitie.

Reageren op dit blog? Leuk! Dat kan hieronder.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of behoefte aan andere stappen die je kunt zetten om gedoe in je team op te lossen? Neem dan contact met mij op via deze link. Eerst meer weten over mij? Klik dan hier.

En hier ga je naar het overzicht van alle blogs voor meer inspiratie en tips.

 

Credits foto: Bruce Mars

Stel hier je vraag