Nu de scholen weer zijn begonnen en de meeste collega’s op het werk terug zijn van vakantie komt het “normale” leven weer op gang. “Normaal” in de wereld waar Covid-19 nog steeds zijn stempel drukt op ieders werk en leven. 

Hebben je medewerkers er zin in of zien ze er tegenop om weer te beginnen? Zijn ze voldoende uitgerust? Vinden ze het fijn om thuis te (blijven) werken of juist niet? Vragen zoals dit lijken misschien niet belangrijk, maar zijn het wèl! Het kan namelijk een goede voorspellende factor zijn voor verzuim, betrokkenheid, onderlinge samenwerking of juist conflicten, etc.

De vakantieperiode is voor veel mensen de tijd om op te laden èn om stil te staan bij hoe het gaat en hoe de afgelopen tijd is geweest. Zeker met de intense periode achter ons is het nu nóg belangrijker om in verbinding te zijn met je medewerker en te weten waar de behoefte van hem/haar in zit. Als je dat weet als leidinggevende kun je immers in gesprek met je medewerker tot goede oplossingen komen.

Hoe kom je erachter?

Het vraagt van jou een stuk tijdsinvestering, maar het helpt enorm om per medewerker een gesprek van een half uur tot een uur in te plannen. Idealiter zie je elkaar in persoon, bijvoorbeeld door lekker even buiten te wandelen. Lukt dat niet, dan kan dit natuurlijk ook via Zoom/Teams/etc. Belangrijk is het 1-op-1 moment met jouw medewerker, waarbij je volle aandacht hebt.

En eigenlijk hoef je dan maar 1 vraag te stellen: Hoe gaat het met je?

Wat levert het je op?

Natuurlijk kost het (veel) tijd om dit met al je mensen 1-op-1 te bespreken. Maar het levert je een schat aan informatie op. Bijvoorbeeld over

Verzuim

Als de medewerker zich nog onvoldoende opgeladen voelt, wat heeft hij/zij dan nodig om dit wel te voelen? Wat kun jij als leidinggevende voor jouw medewerker hierin betekenen? Voor veel mensen speelt in deze periode een mentale onbalans. Als je als leidinggevende dit goed kunt ondersteunen kun je vaak voorkomen (of op zijn minst de periode verkorten) dat je medewerker volledig uitvalt. Je medewerker voelt zich daardoor beter ondersteund, het team ervaart dat er zorg voor collega’s is (wat het vertrouwen en de samenwerking versterkt), het bespaart jou veel extra inspanning rondom verzuimbegeleiding (waar veel leidinggevenden niet blij van worden 😉) èn het bespaart veel geld.

Naast mentale onbalans kunnen er ook fysieke klachten ontstaan door het thuiswerken in een niet-optimale werkhouding. Ook deze signalen hoor je eerder in een 1-op-1 gesprek. Kijk dan samen wat er nodig is om e.e.a. te verbeteren of schakel daarvoor hulp in, bijvoorbeeld via de arbodienst.

 

Samenwerking

Hoe ervaart je medewerker de samenwerking met de collega’s nu er meer op afstand gewerkt wordt? En met jou? Is er voldoende oog voor elkaar? Voelt de medewerker zich nog voldoende verbonden met het team? Lukt het om goed af te stemmen in het werk nu collega’s niet meer bij elkaar zitten? En vooral: wat heeft jouw medewerker van jou nodig om de samenwerking in het team zo goed mogelijk te laten lopen en wat kan hij/zij zelf hierin doen?

 

Loopbaanontwikkeling

De afgelopen periode zet veel mensen aan het denken over hun leven en hun loopbaan. Voor sommigen betekent dat ze actief om zich heen gaan kijken naar een nieuwe baan. Ook zijn er medewerkers die juist nú niet durven om een (externe) stap te zetten.

Beide “typen” werknemers hebben echter invloed op hoe er binnen jouw team gewerkt wordt. Immers: beiden geven niet meer vol hun (positieve) energie waardoor ook de resultaten minder zijn dan je zou willen. Door in gesprek met je medewerker te gaan naar wat hij/zij wil, samen te kijken naar wat er al dan niet mogelijk is èn welke invloed de medewerker hier zelf op heeft, kun je afspraken met elkaar maken hoe nu verder.

Door op deze manier in gesprek te gaan met jouw medewerker hoor je veel meer informatie dan wat je wellicht op het eerste moment had bedacht. Díe helderheid geeft rust èn grip. Zowel voor je medewerker, als voor jou. Want zo kun je mèt elkaar kijken hoe je zo lekker mogelijk kunt werken en dat komt uiteindelijk ook de resultaten weer ten goede.

Wil je reageren op dit blog? Leuk! Dat kan hieronder.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of behoefte aan andere stappen die je kunt zetten om van gedoe naar werkplezier te komen? Neem dan contact met mij op via deze link. Eerst meer weten over mij? Klik dan hier.

En hier ga je naar het overzicht van alle blogs voor meer inspiratie en tips.

 

 

Stel hier je vraag