De cijfers passen voor veel mensen niet binnen het plaatje van hoogopgeleide mensen met goede banen die het “goed” voor elkaar lijken te hebben.

Toch werd vandaag bekend uit onderzoek door vakbonden FNV en VAWO dat 4 op de 10 universiteitsmedewerkers persoonlijk te maken hebben (gehad) met een sociaal onveilige werkomgeving. In de meeste gevallen betreft het roddelen, het bewust achterhouden van informatie en intimidatie/machtsmisbruik (!) door de hoogleraar of leidinggevende. Alsof dat nog niet (meer dan) voldoende is, is er daarnaast ook nog sprake van uitsluiting en discriminatie. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat de problemen voortkomen uit slecht leiderschap.

Pittige resultaten. Je zal er maar werken 🙁 . Vanuit de vakbonden worden daarom verschillende oplossingen aangedragen:

– het instellen van een externe onafhankelijke klachtencommissie;

– het aanstellen van een ombudsman/-vrouw;

– en het versterken van de mogelijkheden tot het opleggen van sancties.

Dit zal deels kunnen helpen om de problemen te keren, maar is niet voldoende. Dit vindt namelijk allemaal buiten de teams plaats.

Leiderschap(sontwikkeling), samenwerking, communicatie en diversiteit wordt daardoor onderbelicht en tekortgedaan. En dat terwijl juist binnen de teams de problemen hierom draaien en belangrijk deel van de oplossing voorhanden is.

Wat is er nog meer nodig?

Wil je ècht iets aan sociale onveiligheid op de werkvloer doen, dan ontkom je er niet aan in de teams met elkaar in gesprek te gaan, grenzen te stellen, verbinding te maken en visie te ontwikkelen over hoe je als team wil werken. Maatwerk dus.

Natuurlijk is het van belang om ook vanuit hogerhand stelling te nemen in wat wel/geen geaccepteerd gedrag is organisatiebreed. Èn te faciliteren wat nodig is om dit vanaf nu anders te gaan doen. Juist een combinatie van binnen en buiten het team is heel versterkend op elkaar en creëert een grotere kans op succes.

En nóg een belangrijke succesfactor: kijk naar wat er wèl al goed gaat en bekrachtig dit. Zo blijkt uit hetzelfde onderzoek dat de sfeer tussen collega’s onderling goed is. Mooi om daar verder op te bouwen.

Reageren op dit blog? Leuk! Dat kan hieronder.

Heb je ook een team waarbij sociale onveiligheid een rol speelt en wil je meer weten over welke stappen je kunt zetten? Of behoefte aan andere stappen die je kunt zetten om gedoe in je team op te lossen? Neem dan contact met mij op via deze link. Eerst meer weten over mij? Klik dan hier.

En hier ga je naar het overzicht van alle blogs voor meer inspiratie en tips.

 

Credits: Moose Photos

#pesten #leidinggeven #universiteit #sociaalonveiligewerkomgeving #onderwijs #fnv #vawo #vsnu

Stel hier je vraag